วัดวัง @ เมืองพัทลุง

4.7/5 - (3 votes)

วัดวัง เป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุง เดิมเป็นวัดโบราณ และอยู่คู่เมืองพัทลุงมาตลอดสมัยรัตนโกสินทร์

...อ่านบทความ... (เปิด/ปิด)