วัดศรีธรรมาราม @ ควนขนุน พัทลุง

5/5 - (1 vote)

วัดศรีธรรมาราม ชาวบ้านเรียก วัดลิงค์ สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.2120 เมื่อ 400 กว่าปีมาแล้ว ในสมัยที่เจ้าเมืองพัทลุงตั้งเมืองอยู่ที่อ่าวยอ ตรงฝั่งคลองตรงกันข้ามกับวัด เมื่อเมืองพัทลุงย้ายออกไปวัดก็ขาดการทำนุบำรุง กลายเป็นสภาพวัดร้าง

ต่อมา ในปี พ.ศ.2508 คณะพุทธศาสนิกชนได้ร่วมใจกันทำการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ โดยมีพระมหาเจิม จากวัดสวนธรรมเจดีย์ได้ยกสภาพวัดร้าง ให้มีพระสงฆ์จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2513 ได้มีนามว่า วัดศรีธรรมาราม เพื่อเป็นมงคลที่ดี มีความหมายยิ่งขึ้น ถือเป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วนับตัั้งแต่ พ.ศ.2130

วัดศรีธรรมาราม ได้รับการดูแลจากชาวบ้านในละแวกใกล้วัด จนถึง พ.ศ.2542 พระใบฎีกาคลาย สุสํวโร เข้ามาจำพรรษาที่วัด จึงได้ริเริ่มพัฒนาวัดอย่างจริงจัง โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทั้งที่ใกล้ไกลเลื่อมใสศรัทธา ร่วมกันบริจาคปัจจัยในการพัฒนาวัด ก่อสร้างอาคารเสนาสนะต่างๆ ขึ้น เพื่อความสะดวกของพุทธศาสนิกชนในการประกอบศาสนกิจ

สถานที่ตั้ง : ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110

แผนที่วัดศรีธรรมาราม

พิกัด : 7.679167,100.04816