วัดอุดมวราราม @ เขาชัยสน พัทลุง

4.6/5 - (5 votes)

วัดอุดมวราราม วัดพัฒนาตัวอย่าง สักการะพระพุทธรูปปางถวายเนตร ณ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

...อ่านบทความ...