วัดเขาแดงตะวันออก @ เมืองพัทลุง

4.5/5 - (4 votes)

วัดเขาแดงตะวันออก วัดโบราณอายุกว่า 250 ปี ใน ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

...อ่านบทความ...