วัดเขียนบางแก้ว @ เขาชัยสน พัทลุง

วัดเขียนบางแก้วเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง พ.ศ. 2533 เป็นวัดเก่าแก่ที่มีพระธาตุบางแก้ว สร้างแบบเดียวกับพระมหาธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราชแต่ขนาดเล็กกว่า เป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุง

วัดเขียนบางแก้วเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพัทลุงมาตั้งแต่สมัยศรีวิชัย และเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่มากที่สุดของจังหวัดพัทลุง สำหรับประวัติของวัดนี้มีตำนานเล่าว่า นางพญาเลือดขาว กับ พระยากุมาร ได้สร้างวัดจนเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 1492 และได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากเกาะลังกา มาบรรจุไว้ในพระบรมธาตุเจดีย์ในปี พ.ศ. 1493 นอกจากนี้ยังมีการค้นพบซากปรักหักพังของศิลาแดงและพระพุทธรูปเก่าแก่มากมายภายในวัด จึงมีการสันนิษฐานกันว่า บริเวณวัดเขียนบางแก้วอาจเคยเป็นที่ตั้งของเมืองพัทลุงมาก่อน

พระบรมธาตุเจดีย์บางแก้ว บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากลังกา เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ก่อด้วยอิฐสูง 22 เมตร มีฐานะเสมอเหมือนพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช และพระบรมธาตุไชยา และมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อันเป็นบ่อน้ำคู่พระบรมธาตุ ว่ากันว่าน้ำจากบ่อนี้ เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนำไปใช้ประกอบพิธีดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาในสมัยโบราณ และใกล้ ๆ กันกับบ่อน้ำ ยังพบร่องรอยของ วิหารถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ในอดีต ให้ได้ชมกันด้วย

โบราณวัตถุสำคัญอย่าง ศิวลึงค์ และ ฐานโยนี อันเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่บ่งบอกว่าบริเวณนี้มีการรับอารยธรรมอินเดียมาตั้งแต่สมัยต้นประวัติศาสตร์ – พิพิธภัณฑ์ของชาติวัดเขียนบางแก้ว เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงพระพุทธรูป รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ

สถานที่ตั้ง :  หมู่ 4 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

แผนที่วัดเขียนบางแก้ว

พิกัด : 7.5003449,100.1919455