วัดเขียนบางแก้ว @ เขาชัยสน พัทลุง

4.6/5 - (13 votes)

วัดเขียนบางแก้วเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพัทลุงมาตั้งแต่สมัยศรีวิชัย และเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่มากที่สุดของจังหวัดพัทลุง

...อ่านบทความ...