วัดแจ้ง @ เมืองพัทลุง

วัดแจ้ง ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองทางด้านทิศตะวันออก ใกล้กับวัดเขาเมืองเก่าใน หมู่1 ตำบลชัยบุรี เดิมเรียกว่าว่า “วัดคอกวัว” มีหลักฐานอันน่าเชื่อได้ว่าเป็นวัดโบราณวัดหนึ่งของพัทลุง

ปัจจุบันวัดแจ้งยังคงเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่และยังใช้เป็นสถานที่รวบรวมวัตถุโบราณต่างๆ ที่พบภายในเมืองเก่าเขาชัยบุรี อาทิ เช่น พระพุทธรูป เครื่องปั้นดินเผา ฯลฯ

สถานที่ตั้ง : 98 หมู่ที่ 1 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000

แผนที่วัดแจ้ง

พิกัด : 7.6902277,100.0635711