วัดแหลมจองถนน @ เขาชัยสน พัทลุง

4.5/5 - (2 votes)

วัดแหลมจองถนน เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย และ เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพัทลุง แห่งที่ 16 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบปฏิบัติกรรมฐาน คือการอบรมจิตใจให้สงบจากกิเลสตัณหา ความเกียจคร้าน ความไม่สบายใจ เป็นต้น

วัดแหลมจองถนน ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของทะเลสาบสงขลาได้อย่างชัดเจน ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปสมเด็จเจ้าสมภารทอง อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาอ้อ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านโดยเชื่อกันว่าสมเด็จเจ้าสมภารทอง มีวิชาความรู้ทางยา เวทมนตร์ ทำให้เจ้าเมืองพัทลุงจะต้องไปเรียนวิชาความรู้

สถานที่ตั้ง : ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130

แผนที่วัดแหลมจองถนน

พิกัด : 7.4907721,100.2226249