ศาลหลักเมือง ชัยบุรี @ เมืองพัทลุง

4.2/5 - (4 votes)

ศาลหลักเมือง ชัยบุรี  เคยเป็นศาลหลักเมืองคู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองชัยบุรี  จังหวัดพัทลุง

...อ่านบทความ...