ศาลหลักเมือง ชัยบุรี @ เมืองพัทลุง

5/5 - (1 vote)

ศาลหลักเมือง ชัยบุรี  เคยเป็นศาลหลักเมืองคู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองชัยบุรี  จังหวัดพัทลุง

...อ่านบทความ... (เปิด/ปิด)