ศูนย์ศิลปหัตถกรรม @ บางแก้ว พัทลุง

4.5/5 - (4 votes)

ศูนย์ศิลปหัตถกรรม บางแก้ว ศูนย์ศิลปหัตถกรรมแกะรูปหนังตะลุง ศิลปะการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ของพัทลุง

...อ่านบทความ...