ศูนย์ศิลปหัตถกรรม @ บางแก้ว พัทลุง

4.5/5 - (2 votes)

ศูนย์ศิลปหัตถกรรม บางแก้ว เป็นศูนย์ศิลปหัตถกรรมรูปหนัง (การแกะหนังตะลุง) ซึ่งศิลปะการแสดงหนังตะลุงเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของจังหวัดพัทลุง ที่เกิดจากการละเล่นพื้นบ้าน ที่ให้ความบันเทิง สาระน่ารู้ ข่าวสารบ้านเมืองผ่านทางตัวละครของหนังตะลุง โดยตัวละครจะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ รูปครู รูปศักดิ์สิทธิ์ รูปชั้นสูง รูปตัวตลก รูปกาก และ เบ็ดเตล็ด

เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้ จึงได้เกิดกลุ่มที่จัดตั้ง ศูนย์ศิลปหัตถกรรมบางแก้ว เป็นการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถให้กับคนรุ่นหลัง สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ปัจจุบันทางศูนย์ศิลปหัตถกรรมบางแก้วได้พัฒนารูปหนังไปในรูปแบบต่างๆมากมาย มีความหลากหลายมากขึ้น

สถานที่ตั้ง : 478 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 93140

ติดต่อสอบถาม : 074 697160

แผนที่ศูนย์ศิลปหัตถกรรมบางแก้ว

พิกัด : 7.403097,100.182795