ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ทะเลน้อย @ ควนขนุน พัทลุง

4.5/5 - (2 votes)

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย ศูนย์การเรียนรู้ อนุรักษ์ พักผ่อน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของคนกับธรรมชาติ เพื่อการเรียนรู้คุณค่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทะเลน้อย

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติทะเลน้อย มีสะพานเดินชมศึกษาธรรมชาติ มีหอคอยดูนกให้นักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตนกน้ำ ได้พักผ่อนหย่อนใจให้ความสุขด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติแก่ประชาชน

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150

ติดตามเพจ : https://web.facebook.com/ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย-299186560217668/

แผนที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย

พิกัด : 7.787911,100.124062