ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกร ชัยบุรี @ เมืองพัทลุง

4.2/5 - (4 votes)

ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรชัยบุรี  สัมผัสวิถีชีวิตของชาวชัยบุรี พัทลุง การดำเนินชีวิตแบบพอเพียง เดินตามรอยเท้าพ่อหลวง

...อ่านบทความ...