ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกร ชัยบุรี @ เมืองพัทลุง

4.5/5 - (2 votes)

ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกร ชัยบุรี  สัมผัสวิถีชีวิตของชาวชัยบุรี การดำเนินชีวิตแบบพอเพียง เดินตามรอยเท้าพ่อหลวง(รัชกาลที่9) “ปลูกในสิ่งที่เรากิน กินในสิ่งที่เราปลูก”

ศูนย์เรียนรู้ที่ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น การปลูกข้าว การสีข้าว การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ การผลิตปุ๋ยใช้เอง การเลี้ยงสัตว์ ทั้งไก่และควาย ซึ่งเป็นควายไทยในโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานมายังศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรชัยบุรี จำนวน 45 ตัว

สถานที่ตั้ง : 125 หมู่ที่ 4 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000

ติดต่อสอบถาม : 0817384067

แผนที่ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรชัยบุรี

พิกัด : 7.6860427,100.08525780000002