สำนักพราหมณ์ @ เมืองพัทลุง

สำนักพราหมณ์ พัทลุง เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของตาพราหมณ์ ผู้ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชนและชาวต่างชาติ บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ เต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ ด้านหน้ามีธารน้ำ ส่วนด้านหลังเป็นภูเขา

สามารถเข้าไปสักการะขอพร พระพิฆเนศ (ประทานพรแห่งความสำเร็จ) พระพรหม(เทพเจ้าสูงสุดของศาสนาฮินดู) เจ้าแม่กวนอิม และ พระพุทธรูปปางประทานพร

สถานที่ตั้ง : ทิศใต้ของเขาเมือง ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000

แผนที่ สำนักพราหมณ์

พิกัด : 7.65591,100.053768