สำนักพราหมณ์ @ เมืองพัทลุง

4.5/5 - (6 votes)

สำนักพราหมณ์ พัทลุง เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของตาพราหมณ์ บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ เต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่

...อ่านบทความ...