สำเภาไทย @ เมืองพัทลุง

4.5/5 - (10 votes)

สำเภาไทย แหล่งท่องเที่ยวแนวอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นท้องทุ่งนาสีเขียว มีสะพานไม้ทอดยาวลงไปในพื้นที่กลางทุ่งนา

...อ่านบทความ...