ห้องพักรับรอง อิรวดี @ เมืองพัทลุง

4.5/5 - (4 votes)

ห้องพักรับรอง อิรวดี เปิดให้บริการที่พักบริหารงานโดย ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ เทศบาลเมืองพัทลุง

...อ่านบทความ...