อ่างเก็บน้ำ คลองป่าบอน @ ป่าบอน พัทลุง

อ่างเก็บน้ำ คลองป่าบอน เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดพัทลุง สร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับเก็บและส่งน้ำให้กับคลองป่าบอน ให้ชาวบ้านในพื้นทมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ซึ่งมีพื้นที่ได้รับประโยชน์มากถึง 7,000 ไร่

นอกจากนี้ยังได้รับการพัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แหล่งท่องเที่ยวชมธรรมชาติโดยรอบอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอนได้อีกด้วย

สถานที่ตั้ง : บ้านโหล๊ะหาร หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170

ติดตามเพจ : https://web.facebook.com/อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน-163751477024631/

แผนที่อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน

พิกัด : 7.169582,100.080482