อ่างเก็บน้ำ คลองหัวช้าง @ ตะโหมด พัทลุง

อ่างเก็บน้ำ คลองหัวช้าง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สร้างขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์กับเกษตรกรในท้องถิ่น ด้วยอ่างเก็บน้ำตั้งอยู่ระหว่างหุบเขา ทำให้มีทัศนียภาพที่สวยงามประกอบกับธรรมชาติโดยรอบที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้กลายเป็นแหล่งพักผ่อน แหล่งท่องเที่ยวของชาวพัทลุง

สำหรับการมาเยือน อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง ขอแนะนำให้มาตอนเช้าหรือตอนเย็น ในตอนเช้าท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตการทำประมงของชาวบ้านในชุมชน ส่วนตอนเย็นจะได้ยลพระอาทิตย์ที่ลาลับขอบฟ้าหายใปในหุบเขาบรรทัด สวยงามจับตา

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160

แผนที่อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง

พิกัด : 7.315497,100.017546