อ่างเก็บน้ำ ป่าพะยอม @ พัทลุง

4.8/5 - (6 votes)

อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม (เขื่อนวังเลน) แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

...อ่านบทความ...