อ่างเก็บน้ำ ห้วยน้ำใส @ ป่าพะยอม พัทลุง

4.8/5 - (5 votes)

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำ ห้วยน้ำใส ซึ่งเป็นโครงการที่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๕ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เป็นเขตติดต่อกับอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และ อำเภอรัษฎ จังหวัดตรัง อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสได้รับน้ำจากคลองห้วยน้ำใส คลองในเตา คลองท่ามุด ห้วยรำพัน ห้วยถ้ำลา ทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามเป็นทะเลสาบกลางหุบเขา

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส

มีลักษณะภูมิอากาศเย็นสบายเหมาะแก่การท่องเที่ยวซึ่งเดินทางไปได้สะดวก เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดของ กรมประมง จึงทำให้มีปลาอุดมสมบูรณ์ ถือเป็นแหล่งประกอบอาชีพด้านประมงแหล่งใหม่อีกแห่งหนึ่งของอำเภอป่าพะยอม

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส

วัตถุประสงค์หลักในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสเพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนโครงการคลองไม้เสียบ นอกจากนั้นยังเป็นการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังซึ่งมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและเป็นการป้องกันบรรเทาปัญหาน้ำเค็มเนื่องจากนำทะเลในฤดูแล้ง และที่สำคัญที่สุดยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส

ระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุงไปทางทิศเหนือ ประมาณ ๕๐ กิโลเมตร เดินทางโดยรถยนต์ ตามเส้นทางถนนหมายเลข ๔ เมื่อถึงสี่แยกไม้เสียบเลี้ยวซ้ายตามเส้นทางถนนหมายเลข ๔๒๗๐ ขับรถไปประมาณ ๑๕ กิโลเมตร จะพบอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ ๕ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แผนที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส

พิกัด : 7.8788884,99.7808237