อ่างเก็บน้ำ ห้วยน้ำใส @ ป่าพะยอม พัทลุง

4.5/5 - (14 votes)

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสมีลักษณะภูมิอากาศเย็นสบายเหมาะแก่การท่องเที่ยวและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติในจังหวัดพัทลุง

...อ่านบทความ...