เขาล่อนนมสาว @ กงหรา พัทลุง

5/5 - (1 vote)

เขาล่อนนมสาว เขาล้อน เขาโล้น ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษา​พันธุ์​สัตว์ป่า​เขาบรรทัด จังหวัดพัทลุงตรัง เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติของนักเดินป่า บนยอดเขาที่สามารถมองเห็นทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทย ได้รับอิทธิพลลมตะวันตกและตะวันออกสลับกันตลอดปี จึงมีเพียงต้นไม้เล็กๆ เตี้ยๆ ขึ้นเท่านั้น มีระดับความสูงถึง 1,250 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

ป่าใต้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็น บัวแฉก มหาสดำ ไม้แคระบนยอดเขา ลำธาร น้ำตก มีครบในเส้นทางเดินป่าเขาล่อนนนมสาว บนยอดเขาเราสามารถชมทิวทัศน์สันเขาที่สลับลดหลั่นกันไป ตลอดเส้นทางถ้าโชคดีอาจจะเจอ สมเสร็จ สัตว์ป่าที่พบได้ยากใกล้สูญพันธุ์แล้ว

การเดินป่านั้นนักท่องเที่ยวจะต้องมีความพร้อมทางด้านสุขภาพและมีอุปกรณ์เดินป่าโดยเฉพาะเครื่องนอนป้องกันหนาว เนื่องจากบนยอดเขาจะมีอากาศที่หนาวเย็นตลอดปีมีหมอกปกคลุมตลอดคืน ที่สำคัญจะต้องมีผู้นำทางที่มีความชำนาญกับการใช้ชีวิตอยู่กลางป่า จะต้องแจ้งการเดินทางล่วงหน้าเพื่อที่จะได้จัดเตรียมอุปกรณ์และทำเรื่องขออนุญาตเข้าป่ากับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาบรรทัดให้ถูกต้องอีกด้วย

สถานที่ตั้ง : บ้านคลองหรั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93180

แผนที่เขาล่อนนมสาว

พิกัด : 7.440734819679115, 99.87092937487238