เขาหลัก @ ศรีนครินทร์ พัทลุง

4.6/5 - (8 votes)

เขาหลักตั้งอยู่บนเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดพัทลุงสำหรับนักท่องเที่ยวผู้ปรารถนาจะสัมผัสธรรมชาติ

...อ่านบทความ... (เปิด/ปิด)