เขาอกทะลุ @ เมืองพัทลุง

4.8/5 - (5 votes)

เขาอกทะลุ ตั้งอยู่ใน ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีความสูงประมาณ 250 เมตร เขาอกทะลุมีความพิเศษตรงที่มีช่องที่สามารถมองลอดทะลุยอดเขาได้เลย โดยเราสามารถเดินขึ้นไปชมวิวได้โดยมีบันไดขึ้นไปถึงยอดประมาณพันกว่าขั้น ด้านบนก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองพัทลุงได้ ถือได้ว่าที่นี่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ประจำจังหวัดพัทลุง

เขาอกทะลุเขาอกทะลุ

มีความเชื่อกันว่า เขาอกทะลุ เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่ของเจ้าแม่ดุดี เจ้าแห่งเขาอกทะลุ ชาวพัทลุงเลยเปรียบเขานี้ เหมือนเสาหลักของเมือง มีการใช้ภาพเขาอกทะลุและเจดีย์บนยอดเขาทำเป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุง

นอกจากนี้ ก็ยังถือว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญของจังหวัดอีกด้วย เพราะภายในถ้ำนั้นมีการค้นพบ พระพิมพ์ดินดิบ ศิลปะในสมัยศรีวิชัย ราวๆ พุทธศตวรรษที่ 12-13 เป็นจำนวนมาก เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าที่นี่ได้เคยเป็นสถานที่ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ เมื่อครั้งในอดีต

เขาอกทะลุเขาอกทะลุ

เจดีย์บนยอดเขาอกทะลุ จะเป็นเจดีย์ที่ก่ออิฐถือปูน มีฐานทักษิณเดิมปรุด้วยกระเบื้องแต่ได้หักไปหมดแล้ว และไม่มีหลักฐานแน่ชัดถึงรูปร่างของเจดีย์ที่แท้จริง

ถ้าเริ่มต้นจากในตัวเมืองพัทลุงอยู่แล้ว ก็ให้เข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 4047 จะมองเห็น เขาอกทะลุ ตั้งเด่นอยู่ทางด้านตะวันออกของสถานีรถไฟพัทลุง อยู่ไม่ไกลจากวัดคูหาสวรรค์

เขาอกทะลุเขาอกทะลุ

สถานที่ตั้ง : ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000

แผนที่เขาอกทะลุ

พิกัด : 7.6249995 , 100.0741574