เมืองลุง….เมืองรอง….เมืองต้องห้าม(พลาด)

พัทลุง เมืองลุง เมืองรองที่มีเสน่ห์ของภาคใต้ เมืองต้องห้าม (พลาด) มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอันแสนสวยงาม ที่ไม่สามารถเห็นได้ในเมืองใหญ่ ชอบเที่ยวแนวธรรมชาติไม่ควรพลาด