เรือนโบราณ @ เมืองพัทลุง

4.5/5 - (6 votes)

เรือนโบราณพัทลุง รูปแบบเป็นเรือนไม้ยกพื้นใต้ถุนสูง 3 หลังติดกัน รูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น

...อ่านบทความ...