แหล่งน้ำทะเลพระ @ เขาชัยสน พัทลุง

แหล่งน้ำทะเลพระ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเก่าแก่ของพัทลุง เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักความสงบ มีศาลาขนาดใหญ่สร้างไว้กลางแหล่งน้ำ เป็นที่พักผ่อน ท่ามกลางอากาศเย็นอย่างธรรมชาติ ทะเลพระเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ มีสายน้ำ 3 สายมาบรรจบกัน สายที่ 1 รับน้ำมาจากเทือกเขาบรรทัด สายที่ 2 ส่งน้ำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรใน อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง และ ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา สายที่ 3 ส่งน้ำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตร ใน อำเภอเขาชัยสน และไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา

ระดับน้ำในแหล่งน้ำทะเลพระคงที่ตลอดทั้งปี ถึงแม้ว่าในช่วงหน้าแล้ง น้ำในแหล่งน้ำต่างๆลดน้อยลง แต่น้ำในทะเลพระไม่เคยเหือดแห้ง ชาวบ้านถือว่าเป็นแหล่งน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ ตามตามตำนานเล่าไว้ว่า ทะเลพระเป็นสถานที่ที่เรือสำเภาบรรทุกพระพุทธรูป เพื่อนำไปประดิษฐานไว้ในโบสถ์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่เรือมาล่มเสียก่อน ชาวบ้านจึงเรียกสถานที่ดังกล่าวว่าทะเลพระ และ เชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีชาวบ้านมาจุดธูปเทียนบูชา ขอในสิ่งที่ปรารถนา และก็ได้ตามปรารถนา จึงมีการแก้บนกันบริเวณศาลาดังกล่าวอยู่เรื่อยๆ

สถานที่ตั้ง : ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130

แผนที่แหล่งน้ำทะเลพระ

พิกัด : 7.4910035,100.1028091