โพธิ์เงินโพธิ์ทอง เกาะกระ @ ปากพะยูน พัทลุง

4.3/5 - (3 votes)

โพธิ์เงินโพธิ์ทอง เกาะกระ ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์ ที่เกาะกระ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

...อ่านบทความ...