โรงแรม โนรา วิลล์ @ เมืองพัทลุง

4.6/5 - (10 votes)

โรงแรมโนราวิลล์ โรงแรมต้นแบบ ด้านการจัดการโรงแรม ของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

...อ่านบทความ... (เปิด/ปิด)