โรงแรม โนรา วิลล์ @ เมืองพัทลุง

4.2/5 - (12 votes)

โรงแรมโนราวิลล์ โรงแรมต้นแบบ ด้านการจัดการโรงแรม ของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

...อ่านบทความ...