ใต้แท้ สไตล์เมืองลุง

หลงเสน่ห์เมืองรองที่ต้องลองแวะ สัมผัสกับธรรมชาติเสน่ห์ “เมืองลุง” ชมปรากฏการณ์ภูเขาพระอาทิตย์สีทองที่ เขาอกทะลุ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบเสมือนเสาหลักของเมือง เยือนโบราณสถานวังเก่าของเจ้าเมืองพัทลุง ที่สร้างเมื่อสมัยรัชกาลที่ 5 จากนั้นตามไปชมวิถีอาชีพคนทำแป้งสาคู หนึ่งในอาชีพเก่าแก่ของชาวพัทลุง พร้อมช๊อปปิ้งตลาดของกินคนเมือง เลื่องชื่อถิ่นงานศิลป์ กันที่ หลาดใต้โหนด