กรวดหิน รักษ์ ดินเล @ ปากพะยูน พัทลุง

กลุ่ม กรวด หิน (รักษ์) ดิน เล เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนวิถีเล ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหัวหิน

สำเภาไทย @ เมืองพัทลุง

สำเภาไทย แหล่งท่องเที่ยวแนวอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นท้องทุ่งนาสีเขียว มีสะพานไม้ทอดยาวลงไปในพื้นที่กลางทุ่งนา

วัดเขียนบางแก้ว @ เขาชัยสน พัทลุง

วัดเขียนบางแก้วเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพัทลุงมาตั้งแต่สมัยศรีวิชัย และเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่มากที่สุดของจังหวัดพัทลุง

เขาอกทะลุ @ เมืองพัทลุง

เขาอกทะลุ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่ของเจ้าแม่ดุดี เจ้าแห่งเขาอกทะลุ จังหวัดพัทลุง ชมเจดีย์บนยอดเขา ตราสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุง