อ่างเก็บน้ำ คลองป่าบอน @ ป่าบอน พัทลุง

อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับเก็บและส่งน้ำให้กับคลองป่าบอน จังหวัดพัทลุง

เกาะกระ @ ปากพะยูน พัทลุง

เกาะกระ เป็นเกาะหนึ่งในหมู่เกาะสี่เกาะห้า เป็นเกาะขนาด​เล็กกลางทะ​เลสาบสงขลาตอนใน หรือ ทะเลพัทลุง

เขาล่อนนมสาว @ กงหรา พัทลุง

เขาล่อนนมสาว เขตรักษา​พันธุ์​สัตว์ป่า​เขาบรรทัด เส้นทางศึกษาธรรมชาติของนักเดินป่า บนยอดเขาที่สามารถมองเห็นทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทย

อ่างเก็บน้ำ คลองหัวช้าง @ ตะโหมด พัทลุง

อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง แหล่งพักผ่อน แหล่งท่องเที่ยว อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง