วัดหลักสิบ @ ป่าบอน พัทลุง

วัดหลักสิบ วัดที่มีสถาปัตยกรรมของ อุโบสถ ซุ้มประตู อันสวยงามวัดหนึ่งในอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

บ้านนายปี่ คาเฟ่ @ ควนขนุน พัทลุง

บ้านนายปี่ แหล่งเรียนรู้ เรื่องราวของมโนราห์ ศูนย์รวมวัฒนธรรมประจำถิ่น นาฏศิลป์ประจำภาค ใน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

สวนสาธารณะ คูหาสวรรค์ @ เมืองพัทลุง

สวนสาธารณะคูหาสวรรค์ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของคนในพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุง

วัดลานข่อย @ ป่าพะยอม พัทลุง

วัดลานข่อย วัดแห่งแรกในตำบลลานข่อย เดิมคือ สำนักสงฆ์ลานธรรมขันธ์ ป่าพะยอม พัทลุง