ถ้ำมาลัย @ เมืองพัทลุง

ถ้ำมาลัย หรือ ถ้ำมาลัยเทพนิมิตร ถ้ำหินปูนที่มีทั้งหินงอก หินย้อยที่สวยงามตามธรรมชาติจำนวนมากในพัทลุง

ถ้ำพระนอน @ เมืองพัทลุง

ถ้ำพระนอนมีขนาดใหญ่ มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์และพระพุทธรูปสัมฤทธิ์อยู่ภายในถ้ำเมืองพัทลุง