ร้านอาหาร บ้านริมเล @ ปากพะยูน พัทลุง

ร้านอาหาร บ้านริมเล บริการอาหารและเครื่องดื่ม รายการอาหารเบาๆ รสชาติอร่อย ราคาไม่แพง อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง