บ่อน้ำร้อนสามพี่น้อง @ กงหรา พัทลุง

บ่อน้ำร้อนสามพี่น้อง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติกลางแจ้ง ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

น้ำตกปากราง @ กงหรา พัทลุง

น้ำตกปากราง น้ำตกสายเล็กๆภายในหมู่บ้านคลองหรั่ง ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

อ่างเก็บน้ำพรุนาแด้ @ กงหรา พัทลุง

อ่างเก็บน้ำพรุนาแด้ อ่างเก็บน้ำธรรมชาติสำหรับเพาะพันธุ์สัตว์และการเกษตร ที่ กงหรา พัทลุง

น้ำตกหนานสูง @ กงหรา พัทลุง

น้ำตกหนานสูง เทือกเขาบรรทัด น้ำตกสวยงาม อลังการ ด้วยความสูง กว่า 300 เมตร ที่ จังหวัดพัทลุง