ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ทะเลน้อย @ ควนขนุน พัทลุง

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย สะพานเดินชมศึกษาธรรมชาติ หอคอยดูนก ณ พัทลุง

วัดศรีธรรมาราม @ ควนขนุน พัทลุง

วัดศรีธรรมาราม หรือ วัดลิงค์ วัดโบราณเก่าแก่ อายุกว่า 400 ปี ณ ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

วัดป่าตอ @ ควนขนุน พัทลุง

วัดป่าตอ พิพิธภัณฑ์วัดป่าตอ แหล่งเก็บโบราณวัตถุ ณ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ตลาดป่าไผ่ สร้างสุข @ ควนขนุน พัทลุง

ตลาดป่าไผ่ สร้างสุข เป็นตลาดที่รวบรวมความเป็นพัทลุงมาไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ อาหาร และวัฒนธรรม