ศาลาทวดตาขุนดำ @ ควนขนุน พัทลุง

ศาลาทวดตาขุนดำ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ตลาดน้ำ ทะเลน้อย @ ควนขนุน พัทลุง

ตลาดน้ำทะเลน้อย ให้บริการที่พักคลายร้อนกับร้านอาหาร ที่นำอาหารขึ้นชื่อในจังหวัดพัทลุงมาจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว

คลองปากประ @ ควนขนุน พัทลุง

คลองปากประ เกิดจากสายน้ำต่างๆที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา เป็นแหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการเกษตรและแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์

ป่าพรุ ควนขี้เสียน @ ควนขนุน พัทลุง

ป่าพรุควนขี้เสียน เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำประเทศไทย อยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พื้