อ่างเก็บน้ำ คลองหัวช้าง @ ตะโหมด พัทลุง

อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง แหล่งพักผ่อน แหล่งท่องเที่ยว อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

น้ำตกหม่อมจุ้ย @ ตะโหมด พัทลุง

น้ำตกหม่อมจุ้ย น้ำตกตะโหมด ใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จังหวัดพัทลุง

ถ้ำเขาหัวช้าง (ถ้ำคนธรรพ์) @ ตะโหมด พัทลุง

ถ้ำเขาหัวช้าง (ถ้ำคนธรรพ์) ถ้ำหินปูนที่มีหินงอกลักษณะคล้ายหัวช้าง ที่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

น้ำตกลาดเตย @ ตะโหมด พัทลุง

น้ำตกลาดเตย เป็นน้ำตกที่สวยงามในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด พัทลุง