น้ำตกหม่อมจุ้ย @ ตะโหมด พัทลุง

น้ำตกหม่อมจุ้ย น้ำตกตะโหมด ใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จังหวัดพัทลุง

อ่างเก็บน้ำ คลองหัวช้าง @ ตะโหมด พัทลุง

อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง แหล่งพักผ่อน แหล่งท่องเที่ยว อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

วัดตะโหมด @ ตะโหมด พัทลุง

วัดตะโหมด วัดเก่าแก่ แหล่งชุมนุมของชุมชนตะโหมด สภาลานวัดตะโหมด พัทลุง

ถ้ำเขาหัวช้าง (ถ้ำคนธรรพ์) @ ตะโหมด พัทลุง

ถ้ำเขาหัวช้าง (ถ้ำคนธรรพ์) ถ้ำหินปูนที่มีหินงอกลักษณะคล้ายหัวช้าง ที่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง