แก่งหูแร่ @ บางแก้ว พัทลุง

แก่งหูแร่ มีลักษณะเป็นคลองขนาดใหญ่ พื้นคลองเป็นทรายและโขดหิน น้ำใสสะอาด เหมาะแก่การพักผ่อนหรือลงเล่นน้ำ

ศูนย์ศิลปหัตถกรรม @ บางแก้ว พัทลุง

ศูนย์ศิลปหัตถกรรม บางแก้ว ศูนย์ศิลปหัตถกรรมแกะรูปหนังตะลุง ศิลปะการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ของพัทลุง

พิพิธภัณฑ์พระครูพิทักษ์ชัยเขต @ บางแก้ว พัทลุง

พิพิธภัณฑ์พระครูพิทักษ์ชัยเขต แหล่งรวม ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

จุดชมวิว หาดไข่เต่า @ บางแก้ว พัทลุง

จุดชมวิวหาดไข่เต่า อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง พักผ่อน ชมทิวทัศน์ของเกาะสี่ เกาะห้า เกาะกระ