สวนน้ำโหล๊ะหารประชารัฐ @ ป่าบอน พัทลุง

สวนน้ำโหล๊ะหารประชารัฐ สถานที่ท่องเที่ยว ใน ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

วัดหลักสิบ @ ป่าบอน พัทลุง

วัดหลักสิบ วัดที่มีสถาปัตยกรรมของ อุโบสถ ซุ้มประตู อันสวยงามวัดหนึ่งในอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

อ่างเก็บน้ำ คลองป่าบอน @ ป่าบอน พัทลุง

อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับเก็บและส่งน้ำให้กับคลองป่าบอน จังหวัดพัทลุง

น้ำตกโตนสะตอ @ ป่าบอน พัทลุง

น้ำตกโตนสะตอ แหล่งท่องเที่ยวตำบลหนองธง บรรยากาศร่มเย็น เล่นน้ำตกกันเพลิน ที่ ป่าบอน พัทลุง