ตลาดนัด ต้นไม้ชายคลอง @ ป่าพะยอม พัทลุง

ตลาดนัด ต้นไม้ชายคลอง สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อน จุดเช็คอิน ถ่ายรูป จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

เกาะร้านไก่ @ ปากพะยูน พัทลุง

เกาะร้านไก่ เกาะกลางทะเลสาบสงขลาที่ชาวประมงใช้หลบฝน หลบพายุ หรือหลบแดด สามารถพายเรือคายัคได้รอบเกาะ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

วัดทุ่งชุมพล @ ป่าพะยอม พัทลุง

วัดทุ่งชุมพล ศาลาตาหมื่นเกล็ด-ยายนาง และ อภิมหาโพน ณ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

วัดป่าลิไลยก์ @ เมืองพัทลุง

วัดป่าลิไลยก์ วัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา สถานที่ปฏิบัติธรรม ณ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง