พิพิธภัณฑ์พระครูพิทักษ์ชัยเขต @ บางแก้ว พัทลุง

พิพิธภัณฑ์พระครูพิทักษ์ชัยเขต แหล่งรวม ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

แหล่งน้ำทะเลพระ @ เขาชัยสน พัทลุง

แหล่งน้ำทะเลพระ แหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่เคยเหือดแห้ง จากสายน้ำ 3 สายมาบรรจบกันที่ เขาชัยสน พัทลุง

สวนพฤกษศาสตร์ พนางตุง @ ควนขนุน พัทลุง

สวนพฤกษศาสตร์ พนางตุง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติพื้นที่กว่า 6,100 ไร่ในอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

สำนักสงฆ์ถ้ำพุทธโคดม @ ศรีนครินทร์ พัทลุง

สำนักสงฆ์ถ้ำพุทธโคดม ภายในถ้ำที่มีบรรยากาศเงียบสงบเหมาะสำหรับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่พัทลุง