จุดชมวิว ควนไข่หด @ ศรีบรรพต พัทลุง

จุดชมวิวควนไข่หด หรือ ควนกรวด บ้านขอนยาง สามารถมองเห็นวิวภูเขาที่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

จุดชมวิว ควนนกหว้า @ ศรีบรรพต พัทลุง

จุดชมวิวควนนกหว้า จิบกาแฟ แลหมอก ท่ามกลางธรรมชาติแห่งขุนเขา ที่ ศรีบรรพต พัทลุง

ถ้ำย่า @ ศรีบรรพต พัทลุง

ถ้ำย่า กราบไหว้ สักการะขอพร เดินขึ้นบันไดเขาย่า 182 ขั้น ที่เขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

ท่องเที่ยววิถีชุมชนฅนเขาย่า @ ศรีบรรพต พัทลุง

แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนฅนเขาย่า ท่องเที่ยวแบบเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง