ตลาดกรีนมุ้งมิ้งแบบไทย @ เมืองพัทลุง

ตลาดกรีนมุ้งมิ้งแบบไทย ตลาดชุมชนเพื่อคนที่ใส่ใจในสุขภาพที่ท่ามิหรำ พัทลุง

กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว บ้านคอกวัว @ เมืองพัทลุง

หมู่บ้านหัตถกรรมผลิตภัณฑ์กะลา หมู่บ้านกะลาเงินล้าน บ้านคอกวัว ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง

สาว โน เล @ เมืองพัทลุง

สาว โน เล สะพานไม้ที่ทอดยาวจากถนน จนไปถึงชายทะเลสงขลา สามารถเห็นวิวยอยักษ์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

อนุสาวรีย์พระยาทุกขราษฎร์ @ เมืองพัทลุง

อนุสาวรีย์พระยาช่วยทุกขราษฎร์ (ช่วย) ประดิษฐานอยู่ที่สามแยกท่ามิหรำ ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง