ถ้ำมาลัย @ เมืองพัทลุง

ถ้ำมาลัย หรือ ถ้ำมาลัยเทพนิมิตร ถ้ำหินปูนที่มีทั้งหินงอก หินย้อยที่สวยงามตามธรรมชาติจำนวนมากในพัทลุง

ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกร ชัยบุรี @ เมืองพัทลุง

ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรชัยบุรี  สัมผัสวิถีชีวิตของชาวชัยบุรี พัทลุง การดำเนินชีวิตแบบพอเพียง เดินตามรอยเท้าพ่อหลวง

ตลาดริมเลลำปำ @ เมืองพัทลุง

ตลาดน้ำลำปำ ตลาดริมเลลำปำ บรรยากาศสบายตามธรรมชาติ มีอาหาร เครื่องดื่มพร้อมกิจกรรมมากมาย

เขาอกทะลุ @ เมืองพัทลุง

เขาอกทะลุ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่ของเจ้าแม่ดุดี เจ้าแห่งเขาอกทะลุ จังหวัดพัทลุง ชมเจดีย์บนยอดเขา ตราสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุง