ร้านปาล์มกาแฟ ซายังกู @ ปากพะยูน พัทลุง

ร้านปาล์มกาแฟ ซายังกู เปิดให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม อาหารตาม (คุณ) สั่ง บรรยากาศเป็นกันเอง ณ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ชาถังหลวง @ ปากพะยูน พัทลุง

ชาถังหลวง บริการอาหารและเครื่องดื่ม ราคาเป็นกันเอง ลมพัดเย็นสบาย บรรยากาศสดชื่น ณ ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ร้านกาแฟ หยบมุม @ ปากพะยูน พัทลุง

ร้านกาแฟ หยบมุม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ราคาเริ่มต้นที่ 20 บาท อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ร้านชาขาห้อย @ ปากพะยูน พัทลุง

ร้านชาขาห้อย ร้านอาหารและเครื่องดื่มเล็กๆริมทะเลสาบสงขลา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง