ร้านอาหาร ครัวตายอด @ ควนขนุน พัทลุง

ร้านอาหาร ครัวตายอด บริการอาหารและเครื่องดื่ม รายการอาหารปักษ์ใต้พื้นบ้าน ราคาคุ้มคุณภาพ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ร้านอาหาร ฟ้าใส @ ควนขนุน พัทลุง

ร้านอาหาร ฟ้าใส ทะเลน้อย บริการอาหารและเครื่องดื่ม อาหารอีสาน อาหารพื้นถิ่นหลากหลายเมนู รสชาติอร่อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ร้านอาหาร สวนศรีหมอก @ ควนขนุน พัทลุง

สวนศรีหมอก สวนผัก สวนไม้ตัดดอก สวนอาหาร เปิดให้บริการ อาหารพื้นบ้าน ในรูปแบบเมนูรสชาติอาหารแบบพัทลุง

ร้านอาหาร ครัวร่มเย็น @ ควนขนุน พัทลุง

ร้านอาหาร ครัวร่มเย็น บริการอาหารและเครื่องดื่ม อาหารไทย อาหารพื้นบ้านปักษ์ใต้ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง