ร้านอาหาร สวนผึ้งทุ่งนาเล @ ป่าพะยอม พัทลุง

ร้านอาหาร สวนผึ้งทุ่งนาเล บริการอาหารและเครื่องดื่ม อาหารพื้นบ้าน อาหารอีสาน อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ร้านอาหาร ลานริมธาร @ ป่าพะยอม พัทลุง

ร้านอาหาร ลานริมธาร บ้านธาราริน บริการอาหารและเครื่องดื่ม บรรยากาศเปิดโล่ง รสชาติอร่อย ราคาไม่แพง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ร้านอาหาร ครัวลูกแม่อาจิน @ ป่าพะยอม พัทลุง

ร้านอาหาร ครัวลูกแม่อาจิน บริการอาหารและเครื่องดื่ม อาหารอีสาน อาหารทะเล บรรยากาศสบายๆ ริมทุ่ง ที่ ป่าพะยอม พัทลุง

ร้านอาหาร เจ๊นงค์ @ ป่าพะยอม พัทลุง

ร้านอาหารเจ๊นงค์หน้าเขื่อน บริการอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายเมนู รสชาติอร่อย ราคาไม่แพง อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม (เขื่อนวังเลน) อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง