วัดพระเกิด @ ปากพะยูน พัทลุง

วัดพระเกิด วัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของ คาดว่าน่าจะสร้างตั้งแต่ช่วงสมัยสุโขทัยตอนปลายหรืออยุธยาตอนต้น

วัดดอนประดู่ @ ปากพะยูน พัทลุง

วัดดอนประดู่ มีอุโบสถเก่าแก่อายุเกือบ 400 ปี ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ที่ ปากพะยูน พัทลุง

วัดห้วยลึก @ ปากพะยูน พัทลุง

วัดห้วยลึก วัดโบราณอายุกว่า300 ปี ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

วัดหัวเตย @ ปากพะยูน พัทลุง

วัดหัวเตย วัดเก่าแก่อายุกว่า 300 ปีใน ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง