หลาดบายใจ ทองอุไรบายตา @ ควนขนุน พัทลุง

หลาดบายใจ ทองอุไรบายตา แหล่งท่องเที่ยวช็อปชิมเชิงนิเวศน์ ใน หมู่บ้านหัวถนน ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง