ร้านอาหาร ครัวซีซะ @ กงหรา พัทลุง

ร้านอาหาร ครัวซีซะ ครัวอิสลาม เปิดให้บริการอาหารมุสลิมมาตรฐานฮาลาลใน อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ร้านบ้านโรตี @ กงหรา พัทลุง

ร้านบ้านโรตี เป็นร้านเล็กๆ ในพื้นที่ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ที่มีเมนูโรตีหลากหลายเมนูให้เลือกรับประทาน

ร้านอาหาร หนำลุง @ กงหรา พัทลุง

ร้านอาหาร หนำลุง บริการอาหารและเครื่องดื่ม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มีบริการเมนูหมูกะทะ อาหารตามสั่ง

ร้านอาหาร วิวสายหมอก @ กงหรา พัทลุง

ร้านอาหาร วิวสายหมอก ภูบรรทัด บริการอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมที่พัก ณ กงหรา พัทลุง