ร้านอาหาร ต้นจิก @ ควนขนุน พัทลุง

ร้านอาหาร ต้นจิก ขาหมู อาหารอีสาน บริการอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายเมนู รสชาติอร่อย ราคาไม่แพง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ร้านพัชชาพายำ ตำอ้อร้อ @ ควนขนุน พัทลุง

พัชชาพายำ ตำอ้อร้อ เปิดให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม รายการอาหารอีสาน ส้มตำ ตำไทย ตำปู ตำข้าวโพด ตำเกาเหลา ณ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ร้านอาหาร บ้านสวน ควร’หนุน @ ควนขนุน พัทลุง

ร้านอาหาร บ้านสวน ควร’หนุน เปิดให้บริการอาหารพื้นบ้าน บรรยากาศธรรมชาติ ในอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ร้านอาหาร ครัวหัวป่าก์ @ ควนขนุน พัทลุง

ร้านอาหาร ครัวหัวป่าก์ บ้านสวน เปิดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มใน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง