ร้านอาหาร ครัวหัวป่าก์ @ ควนขนุน พัทลุง

ร้านอาหาร ครัวหัวป่าก์ บ้านสวน เปิดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มใน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ร้านอาหาร ครัวร่มเย็น @ ควนขนุน พัทลุง

ร้านอาหาร ครัวร่มเย็น บริการอาหารและเครื่องดื่ม อาหารไทย อาหารพื้นบ้านปักษ์ใต้ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ร้านอาหาร พิณณ์เฮ้าส์ @ ควนขนุน พัทลุง

ร้านอาหาร พิณณ์เฮ้าส์ บริการอาหารและเครื่องดื่ม รายการอาหารหลากหลายเมนู รสชาติอร่อย ราคาไม่แพง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ร้านอาหาร บ้านสวน ควร’หนุน @ ควนขนุน พัทลุง

ร้านอาหาร บ้านสวน ควร’หนุน เปิดให้บริการอาหารพื้นบ้าน บรรยากาศธรรมชาติ ในอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง