ร้านปาล์มกาแฟ ซายังกู @ ปากพะยูน พัทลุง

ร้านปาล์มกาแฟ ซายังกู เปิดให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม อาหารตาม (คุณ) สั่ง บรรยากาศเป็นกันเอง ณ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

เอสเคป คาเฟ่ @ ปากพะยูน พัทลุง

เอสเคป คาเฟ่ บริการอาหารและเครื่องดื่ม บรรยากาศดีมาก เป็นธรรมชาติ อาหารรสชาติอร่อย ราคาไม่แพง อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ร้านอาหาร บ้านริมเล @ ปากพะยูน พัทลุง

ร้านอาหาร บ้านริมเล บริการอาหารและเครื่องดื่ม รายการอาหารเบาๆ รสชาติอร่อย ราคาไม่แพง อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ร้านกาแฟ หยบมุม @ ปากพะยูน พัทลุง

ร้านกาแฟ หยบมุม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ราคาเริ่มต้นที่ 20 บาท อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง