ยอดเขาสามภู @ ป่าบอน พัทลุง

ยอดสามภู จุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงามภายในผืนป่าของจังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด รอยต่อจังหวัด พัทลุง – สตูล