วัดทะเลน้อย @ ควนขนุน พัทลุง

วัดทะเลน้อย วัดโบราณบนที่ราบต่ำระหว่างควนพนางตุง กับ ทะเลน้อย ณ ควนขนุน พัทลุง

สวนน้ำโหล๊ะหารประชารัฐ @ ป่าบอน พัทลุง

สวนน้ำโหล๊ะหารประชารัฐ สถานที่ท่องเที่ยว ใน ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

สำนักพราหมณ์ @ เมืองพัทลุง

สำนักพราหมณ์ พัทลุง เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของตาพราหมณ์ บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ เต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่

วัดตะโหมด @ ตะโหมด พัทลุง

วัดตะโหมด วัดเก่าแก่ แหล่งชุมนุมของชุมชนตะโหมด สภาลานวัดตะโหมด พัทลุง