พิพิธภัณฑ์ วังเจ้าเมือง @ เมืองพัทลุง

วังเจ้าเมืองเดิมเป็นที่ว่าราชการและเป็นที่พักอาศัยของเจ้าเมืองพัทลุง ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงและเปิดให้เข้าเยี่ยมชม

ถ้ำพระนอน @ เมืองพัทลุง

ถ้ำพระนอนมีขนาดใหญ่ มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์และพระพุทธรูปสัมฤทธิ์อยู่ภายในถ้ำเมืองพัทลุง

วัดศรีธรรมาราม @ ควนขนุน พัทลุง

วัดศรีธรรมาราม หรือ วัดลิงค์ วัดโบราณเก่าแก่ อายุกว่า 400 ปี ณ ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

วัดเขาแดงตะวันออก @ เมืองพัทลุง

วัดเขาแดงตะวันออก วัดโบราณอายุกว่า 250 ปี ใน ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง