กรวดหิน รักษ์ ดินเล @ ปากพะยูน พัทลุง

กลุ่ม กรวด หิน (รักษ์) ดิน เล เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนวิถีเล ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหัวหิน

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ทะเลน้อย @ ควนขนุน พัทลุง

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย สะพานเดินชมศึกษาธรรมชาติ หอคอยดูนก ณ พัทลุง

วัดท่าสำเภาเหนือ @ เมืองพัทลุง

วัดท่าสำเภาเหนือ วัดเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีอีกแห่งหนึ่งในเมืองเก่าชัยบุรี เมืองพัทลุง

เรือนโบราณ @ เมืองพัทลุง

เรือนโบราณพัทลุง รูปแบบเป็นเรือนไม้ยกพื้นใต้ถุนสูง 3 หลังติดกัน รูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น