วัดเกษตรนิคม @ ศรีนครินทร์ พัทลุง

วัดเกษตรนิคม หรือ วัดคลองหมวย รางวัลวัดพัฒนาตัวอย่าง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

ท่องเที่ยววิถีชุมชนฅนเขาย่า @ ศรีบรรพต พัทลุง

แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนฅนเขาย่า ท่องเที่ยวแบบเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

ถ้ำลำเลียง @ ศรีนครินทร์ พัทลุง

ถ้ำลำเลียง ด้านหลังของถ้ำพุทธโคดม ติดกับกฤษศิลา โฮมสเตย์ ที่ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

วัดดอนศาลา @ ควนขนุน พัทลุง

วัดดอนศาลา หรือ วัดท่ายูง วัดน้องของวัดเขาอ้อ ใน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง