แกรนด์ แคนยอน เกาะนางคำ @ ปากพะยูน พัทลุง

แกรนด์แคนยอนเกาะนางคำ เหมืองดินเก่าในตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ถ้ำย่า @ ศรีบรรพต พัทลุง

ถ้ำย่า กราบไหว้ สักการะขอพร เดินขึ้นบันไดเขาย่า 182 ขั้น ที่เขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

วัดรัตนาราม @ ปากพะยูน พัทลุง

วัดรัตนาราม วัดบ่อหมาแปะ วัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

อ่างเก็บน้ำชัยบุรี @ เมืองพัทลุง

อ่างเก็บน้ำชัยบุรี เป็นหนึ่งในเส้นทางปั่นจักรยานในเขตตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง